"אתם עוסקים בהסתה כלכלית נגד מדינת ישראל"
סיון כהן
Paris