"מאשימה את מיארה בחילול הפרטיות שלי"
סיון כהן
Paris