"הורסים את המדינה ואז במתק שפתיים מדברים על אחדות"
גיא פלג
Paris