"יש מחסור אדיר במטפלים סיעודיים בישראל"
למבוגרים בלבד
Paris