"היא ידעה טרגדיות איומות ועצב אין סופי"
רז שכניק
Paris