"כולם מבינים שלבג"ץ אין סמכות בחוק לפסול חוקים"
אודי סגל וענת דוידוב
Paris