"גדל הסיכון מהזווית המאקרו כלכלית"
איפה הכסף
Paris