"למה שאוותר על איך שאני נראית? אני אוהבת את עצמי"
מעיין אדם
Paris