"כשנכנסים להיכל המראות, הזוג מבין מה יש ומה אין לו"
איריס קול
Paris