"המחלקה היהודית בשב"כ סימנה יעד שקוראים לו אלישע ירד"
ינון מגל ובן כספית
Paris