"הממשלה הזו עובדת בניגוד לטובת האזרחים"
גיא פלג
Paris