"הוציאו אותה עם כל החפצים שלה לרחוב"
גיא פלג
Paris