"קיש מת מפחד שבן דויד תשבית את גני העירייה"
מעיין אדם
Paris