"הם יכולים לפסול חוקים בשל תמיכה מהציבור"
זהבי עצבני
Paris