"לאדם החדש יש לגיטימציה לעוות זיכרונות בקלות"
בראייה אחרת
Paris