שרידי בית כנסת מתקופת בית המקדש השני התגלו ברוסיה
בן כספית ואריה אלדד
Paris