"ניסו לנכס את חיוניות תפקידם לסחיטה פוליטית"
בן כספית ואריה אלדד
Paris