"זה הפך לנורמלי - אנחנו רגילות להקטנת נשים"
מעיין אדם
Paris