"מבטלים תכנית מבלי להציע תכנית חדשה"
איפה הכסף
Paris