"לא ראוי שקולו של הצד האחר יישמע?"
אראל סג"ל
Paris