"אני חי, לומד ועובד עם היהודים - ברוך השם לא רע לי בחיים"
ינון מגל ובן כספית
Paris