"אין פעם שאני מנגנת את השיר ולא רוצה לבכות"
מעיין אדם
Paris