"אני מבינה שאני צריכה לצאת לעוד מאבק מולו"
מעיין אדם
Paris