"אין לילדים חסרי הישע הגנה מלבד המילה שלהם"
אודי סגל וענת דוידוב
Paris