"אין ניצול שואה שיש לו חוב לחברת החשמל"
למבוגרים בלבד
Paris