"תופעת ההתעללות קשה מאוד בקרב המטפלים"
למבוגרים בלבד
Paris