לשלוח למסגרות? "זה נוגד את הטבע שלי"
מעיין אדם
Paris