"החלטתי שאני רוצה לעשות משהו משמעותי יותר"
מעיין אדם
Paris