"אני בוכה אחרי שהיא נכנסת, זה קבוע"
מעיין אדם
Paris