"בשנה וחצי יותר משבעים ישראלים נרצחו"
רון קופמן ואריה אלדד
Paris