"גם מסע של אלף קילומטרים מתחיל בצעד אחד"
איפה הכסף
Paris