"הרגשתי שאין מספיק ייצוג לקול הנשי בסליחות"
תחשבו טוב
Paris