"לא יודע מי עוד מוכן להיות שוטר במדינה הזו"
ינון מגל ובן כספית
Paris