"למה בהרב־מיארה לא נותנת הוראה לכנס את הוועדה?"
בן כספית ואריה אלדד
Paris