"לא רוצים לעבוד קשה, רוצים לגדל את הילדים"
בראייה אחרת
Paris