הטרגדיות הקשות בחייו של זוג נסתר
ורדה רזיאל ז'קונט
Paris