"להגיד שהספר פוגע בדמוקרטיה הליברלית? פשוט מגוחך"
אראל סג"ל
Paris