"יש פה ניגוד עניינים מכיוון שהיא לא מעוניינת בהגבלת כוחה"
גיא פלג
Paris