"התנהגות נוראית - מירי רגב איבדה שליטה"
בן כספית ואריה אלדד
Paris