"שיריה של יונה וולך ממשיכים ללוות אותנו"
רבקה מיכאלי
Paris