"מה ששקמה אמרה - בושה, שגתה ברטוריקה הרסנית"
ינון מגל ובן כספית
Paris