פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש כי הוא לא עם
זהבי עצבני
Paris