"במקרה הזה, לבין עושה בידוק מה ששר משפטים אמור לעשות"
איפה הכסף
Paris