מאבק לטובת אינטרס אישי או לאומי?
ינון מגל ובן כספית
Paris