"יש לנו מדינה אחת קטנה, בואו ננסה להפיח בה חיים"
מרסל מוסרי
Paris