איך מברכים עדיין איש את רעהו כשאיש לא רואה שום רע?
בראייה אחרת
Paris