"אני מקווה שהמקרה שלו יהיה האחרון"
ינון מגל ובן כספית
Paris