"בושה למדינת ישראל שאלה נבחרי העם"
זהבי עצבני
Paris