גורל יהודי הונגריה וסלובקיה היה יכול להיות אחר?
ורדה רזיאל ז'קונט
Paris