"ילדים הם לא עם רע, היה לי מקום להוציא תסכול"
מעיין אדם
Paris